अभिवादन गर्ने बेला प्रयोग गरिने जापानी भाषा सिकौँ।

अभिवादन गर्ने बेला प्रयोग गरिने जापानी भाषा सिकौँ।

Mar 16, 2022 05:16 am

अभिवादन गर्ने बेला प्रयोग गरिने जापानी भाषा सिकौँ। - यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । यस लिंकमा क्लिक गरेपछि language लेखिएको भागमा नेपाली भाषा select गर्नुहोस् ।